Wie zijn we?

Excelsior GYM Koningslo is een vzw die werd opgericht in 1958. We zijn gestart met 20 leden en zijn sedert uitgegroeid tot een ledenaantal van rond de 200. Deze turnclub is uitgegroeid tot een sportclub met talrijke activiteiten en is lid van GymFed Vlaanderen vzw.

 

Het bestuur
Voorzitter : Van Binst, Alexis
Secretaris : Van Binst, Kurt
Penningmeester: Rampelberg, Julie
Lid: Peeters, Vincent
 
Lid: Coosemans, Philippe
Lid: Van Binst, Iris

De trainers

Zowel de leden van het bestuur als de trainers zijn vrijwilligers. Wie wil deelnemen en een steentje
bijdragen is van harte Welkom.